درباه سازمان استاندارد جهانی – ISO

    ایزو (ISO) کوتاه شده نام سازمان بین‌المللی (International Organization for Standardization) می‌‌باشد. سازمان بین المللی استاندارد کامه اختصاری IOS به زبان انگلیسی وOIN به زبان فرانسه را تبدیل به کلمه ISO نموده است. ISO برگرفته شده از کلمه یونانی به معنی برابر می باشد که تمامی کشورها با هر زبانی این…