درباره ما

مدیران آینده پژوه:

شرکت مدیران آینده پژوه (مَپ گروپ) به عنوان یک سازمان تخصصی مشاوره ای،آموزشی و تولید نرم افزار تخصصی کسب و کار می باشد. این سازمان با ازائه خدمات آموزشی و مشاوره ای در حوزه های مختلف کسب وکار بر اساس روش ها و استاندارد های روز دنیا فعالیت های خود را آغاز نموده است. ساختار و نظام سازمانی شرکت بر گرفته از افراد با تجربه و مدیران ارشد وزارتخانه ها و سازمان های معتبر می باشد.

با هدف ارتقا سطح دانش سازمانها و افزایش بهره وری با رویکرد سیستماتیک کردن فرایند های اجرایی و مکانیزه کردن جریان های کاری سازمانها، شرکت مدیران آینده پژوه خدمات خود را ارائه می دهد.

 

چشم انداز:

ما قصد داریم بهترین و موفق ترین شرکت آموزشي و مشاوره ای از نظر قابليت های راهبردی ، سرمایه های انساني، مدیریت منابع ، فرآیندها  و رضایت ذینفعان در حوزه کسب و کار باشیم تا  شرکت مدیران آینده پژوه محک یا معیاری برای ارزیابی  سایر شرکتها باشد.

ماموریت:

ما میکوشیم تا با استفاده از:

 • به کارگیری مدل های نوین مدیریتی
 • افزایش دانش فنی
 • جذب و آموزش نیروی انسانی خلاق و موثر
 • رعایت استانداردهای فنی بین المللی

خدمات با کیفیت و اثربخش درحوزه های مختلف کسب و کار را به مشتریان و سایر ذینفعان با رضایت حداکثری ارائه نماییم.

 

 

ارزش های محوری:

 • صداقت، احترام و درستکاری
 • نوآوری و خلق محصولات مبتنی بر آخرین فناوری
 • پاسخگویی و مسئولیت پذیری در راستای رضایت مشتری
 • صلاحیت حرفه ای
 • پایبندی به منافع ملی و محیط زیست
 • تلاش در جهت رشد، تعالی و یادگیری و آموزش مستمر
 • صرفه جویی

 

وجه تمایز (مَپ گروپ) از نگاه کارفرما

 • داشتن رویکرد مبتني بر تفکر برد برد و تلاش برای تحقق اهداف سازماني مشتریان
 • نگاه متفاوت کسب و کار با استفاده از دانش انفورماتیک
 • حضورکارشناسان و مدیران برجسته در تيم کارشناسي شرکت
 • امکان مشارکت و ارائه مشاوره تخصصي در هر یك از مراحل فرآیند آموزش ( نيازسنجي،
 • طراحي و توليد، برنامه ریزی و اجرا ، پایش اثربخشي )
 • بومي سازی و طراحي کليه آموزش ها متناسب با نيازهای آموزشي مشتری
 • استفاده از روش ها و استانداردهای نوین مشاوره ای ، آموزشي و بهره مندی از حضور اساتيد و کادر آموزشي مجرب
 • داشتن رویکرد تخصصي و ویژه در حوزه آموزش و توسعه منابع انساني
 • پاسخگویي مسئولانه و بهنگام در قبال کليه توقعات و خواسته های فني و تخصصي مشتریان