مدیریت منابع انسانی

مدیریت امور كاركنان حوزه‌ای است كه به اندازه كل حوزه مدیریت قدمت دارد اما به طور طبیعی دستخوش تغییر و تكامل شده است. نقطه عطف این تغییر و تكامل جایی است كه به جای مدیریت كاركنان ، مدیریت منابع انسانی مطرح می‌شود. مدیریت منابع انسانی علاوه بر دارا بودن مبانی…

ارزیابی عملکرد

ارزشیابی ‌كاركنان و مدیران تحت عناوین تعین شایستگی و ارزیابی عملكرد و نظایر این‌ها دراغلب سازمان‌ها و مؤسسات مطرح می‌باشد. ارزشیابی ابزار مؤثری درمدیریت منابع انسانی است كه با انجام صحیح و منطقی آن، ضمن آنكه سازمان‌ها با كارایی و كارآمدی به اهداف خود می‌رسند منافع كاركنان نیز تأمین ‌می‌گردد.…

آموزش نیروی انسانی

اهمیت و نقش آموزش در سازمان‌ها در دنیای در حال تغییر كنونی ضرورت آموزش در سازمان‌ها و نهادها به دلایل فراوان پذیرفته شده است. تغییرات سریع و عمیق علمی سبب شده است كه هر از چند گاهی مطالب و نظریه‌های جدیدی وارد میدان زندگی شود كه برای ارائه حیات به…

ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری

مراحل توسعه فناوری فرایند توسعه فناوری از سه مرحله مختلف تشكیل شده است كه عبارتند از: ایده‌پردازی توسعه فناوری تجاری‌سازی امروزه تجاری‌سازی به یکی از ارکان مهم فرایند نوآوری تکنولوژیکی تبدیل گردیده است. علیرغم پذیرش موضوع تجاری‌سازی از سوی محققان، شواهد متعدد در سراسر دنیا حاکی از آن است که…

آزمون Cattell

آزمون 16 عامل شخصیت  Cattell ریموند برنارد کتل (Raymond Bernard Cattell) در طی سه دهه به کمک پرسش‌نامه‌ها، آزمون‌های شخصیت و مشاهده رفتار در شرایط واقعی زندگی، گسترده‌ترین مطالعه را درباره صفات شخصیت انجام داد. وی برای شناخت این صفات، از روش آماری تحلیل عاملی استفاده کرد. کتل، موضوع صفات…

درباه سازمان استاندارد جهانی – ISO

    ایزو (ISO) کوتاه شده نام سازمان بین‌المللی (International Organization for Standardization) می‌‌باشد. سازمان بین المللی استاندارد کامه اختصاری IOS به زبان انگلیسی وOIN به زبان فرانسه را تبدیل به کلمه ISO نموده است. ISO برگرفته شده از کلمه یونانی به معنی برابر می باشد که تمامی کشورها با هر زبانی این…

مفاهیم برنامه ریزی استراتژیک

مراحل مدیریت استراتژیک فرآیند مدیریت استراتژیک دربرگیرنده سه مرحله است: 1. تدوین استراتژی‌ها 2. اجرای استراتژی‌ها 3. ارزیابی استراتژی‌ها تدوین استراتژی‌ها (Strategy Formulation) عبارتست از اینکه ابتدا ماموریت شرکت تعیین شود، شناسایی عواملی که در محیط خارجی، سازمان را تهدید می‌کنند یا فرصت‌هایی را بوجود می‌آورند، شناسایی نقاط قوت و…