پرسشنامه شخصیتی هالند

این آزمون توسط هالند در سال 1958 تهیه شده است. نظریه ی تصمیم گیری شغلی هالند ٬ نظریه ی همخوانی شغل و شخصیت است که حدود 50سال توسط هالند و دیگران بهکار رفته و هم اکنون نیز در مدارس ٬ دانشگاهها ٬ بازار کار و دیگر محیطها مورد استفاده قرار…

آزمون اندازه گیری اختلالهای رفتاری – میشل گوکلن

پرسشنامه میشل گوکلن پرسشنامه ای  که در اختیار شما قرار می گیرد، اجازه میدهد تا بتوانید نوع اختلال خود را ، چه از نظر ساخت فیزیکی و چه از نظر ویژگیهای روانی، برآورد کنید. برای این کار، یکی از حروف a – b- c  ، بر حسب این که چقدر…

پرسشنامه شخصیتی آیزنک

هانس یورگن آیزنک (تولد: 1916، وفات: 1997) روانشناس انگلیسی آلمانی تبار بود که مهم ترین فعالیت های علمی او در زمینه هوش و شخصیت بود. برای توصیف نفوذ و تاثیرگذاری او در روانشناسی همین نکته بس که در هنگام وفات، بیشترین ارجاعات و استنادهای علمی در روانشناسی به او شده…

آزمون شخصیتی برن‌رویتر “Bernreuter”

پرسشنامه شخصیتی برن‌رویتر یکی از رایج‌ترین پرسشنامه‌هایی است که در سازمان‌ها و کارخانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پرسشنامه 125 سئوال دارد که پاسخ‌دهنده بصورت "بلی"، "خیر" یا "نمی‌دانم (؟)" به آن‌ها پاسخ می‌دهد. پرسشنامه برن‌رویتر شش جنبه شخصیت را ارزشیابی می‌کند که در نتیجه پاسخ آزمون شش بار تصحیح…

آزمون Cattell

آزمون 16 عامل شخصیت  Cattell ریموند برنارد کتل (Raymond Bernard Cattell) در طی سه دهه به کمک پرسش‌نامه‌ها، آزمون‌های شخصیت و مشاهده رفتار در شرایط واقعی زندگی، گسترده‌ترین مطالعه را درباره صفات شخصیت انجام داد. وی برای شناخت این صفات، از روش آماری تحلیل عاملی استفاده کرد. کتل، موضوع صفات…