۵۰ سوال برای مصاحبه شغلی

    گروه مدیران آینده پژوه با همکاری مهندس نخجوانی مدیر عامل شاتل اقدام به انتشار این مقاله نمودند. 50 سوال کاربردی که در مصاحبه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. 1- درباره خودتان بگویید. جواب دادن در ارتباط با کار و مهارتهای مرتبط 2- درباره آرزوهای شغلی خود بگویید. به یک…

آموزش نیروی انسانی

اهمیت و نقش آموزش در سازمان‌ها در دنیای در حال تغییر كنونی ضرورت آموزش در سازمان‌ها و نهادها به دلایل فراوان پذیرفته شده است. تغییرات سریع و عمیق علمی سبب شده است كه هر از چند گاهی مطالب و نظریه‌های جدیدی وارد میدان زندگی شود كه برای ارائه حیات به…